Privacybeleid


Privacy statement          Versie 1.0.0     Laatste wijziging: 01-06-2022

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat,
Marty Gevers therapie & coaching h.o.d.n. Het Liefdeslab ,
hierna te noemen: Het Liefdeslab, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Voor elk cliëntdossier geldt een bewaartermijn van 20 jaar.
Bij kinderen gaat deze termijn pas in vanaf het 18e levensjaar.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die, na je expliciete toestemming, worden opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Het Liefdeslab doet haar uiterste best om je privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat:

 • er zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg gedragen wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

PERSOONSGEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERWERKT

Het Liefdeslab kan je persoonsgegevens verwerken, omdat je gebruik maakt van de diensten vanHet Liefdeslab  en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Het Liefdeslab verstrekt.
Het Liefdeslab kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Je voor- en achternaam
 • Je adresgegevens
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Je IP-adres
 • Je bedrijfsnaam en de NAW gegevens hiervan
 • Je bank en betaal gegevens als je betaalt in een webshop
 • Informatie over je locatie, apparaat, browser instellingen en surfgedrag

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgfactuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze factuur kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘hypnotherapie’
 • De kosten van het consult

PRIVACY EN CONTACT

Het Liefdeslab verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent.

PRIVACY EN WEBSITE

De werking van de website optimaliseren, verbeteren en beveiligen

Op de website van Het Liefdeslab worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, voor beveiliging van onze website en voor een correcte werking van onze website en bijbehorende plug-ins of webapplicaties. Het Liefdeslab gebruikt deze informatie om de werking van de website zo optimaal mogelijk te maken, te verbeteren en te beveiligen. Het Liefdeslab kan deze gegevens delen met derden of toepassingen van derden zoals Google Analytics.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies, die nodig zijn voor een correcte werking van onze website. Cookies zijn bestanden, opgeslagen op je computer, om bijvoorbeeld gebruikers te onderscheiden of artikelen in een winkelmandje op te slaan. Deze cookies kunnen op elk moment via de browserinstellingen van de computer verwijderd worden.

Gebruik social media koppelingen

Op onze pagina’s kunnen plugins van sociale netwerken staan zoals Facebook en YouTube. Wanneer deze gebruikt worden en je aangemeldt bent bij een van deze diensten, kan het zijn dat deze netwerken gegevens ontvangen over je surfgedrag.

Als je onze pagina’s bezoekt, kan via deze social media plugins een directe verbinding tot stand gebracht worden tussen je browser en de servers van de social media. Hierdoor komen deze partijen te weten dat je met jouw IP-adres onze website hebt bezocht. Op die manier kan bijvoorbeeld Facebook je bezoek aan onze pagina’s aan je gebruikersaccount koppelen. Wij willen je erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s niet in kennis worden gesteld van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik daarvan door deze bedrijven.
Als je niet wilt dat deze bedrijven het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan je social media-account, dan dien je uit te loggen bij de social media kanalen alvorens je onze website bezoekt.

Gebruik overige plugin scripts en webfonts

Op onze website wordt gebruik gemaakt van JavaScript-code voor een juiste werking en weergave van onze website. Deze kan ook afkomstig zijn van een externe partij zoals bijvoorbeeld Google Webfonts.
Indien je JavaScript in je browser activeert en geen JavaScript-blocker geïnstalleerd hebt, zal je browser mogelijk persoonsgegevens doorsturen als er een code wordt ingeladen door een van onze leveranciers. Het is ons niet bekend welke gegevens gekoppeld worden aan de ontvangen gegevens en voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden. Je kunt voorkomen dat JavaScript-code wordt uitgevoerd door een JavaScript-blocker te installeren (bijv. www.noscript.net).

Hoe lang Het Liefdeslab gegevens bewaart

Het Liefdeslab bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, of nadat deze wordt ontbonden. Cookies zijn op elk moment door jouw te verwijderen in de browserinstellingen.

Delen met derden

Het Liefdeslab verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alleen jouw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond
 • Voor verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

of om de werking van onze website te optimaliseren, verbeteren en beveiligen. Hieronder valt ook het delen van informatie met webapplicaties, leveranciers en hostingproviders die nodig zijn voor de werking van onze site en web-functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld een chatfunctie. Het Liefdeslab gaat zorgvuldig met deze gegevens om door deze zoveel mogelijk geanonimiseerd te versturen en een verwerkingsovereenkomst af te sluiten met derde partijen die deze overeenkomst aanbieden.

Gegevens inzien, wijzigen of aanpassen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen per post of  door middel van een e-mail naar Het Liefdeslab via Contact – Marty Gevers, onder en boven aan deze pagina. Het Liefdeslab zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging

Het Liefdeslab neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Het Liefdeslab maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om jouw persoonsgegevens te waarborgen.
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Het Liefdeslab verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Het Liefdeslab via onderstaande informatie:

Marty Gevers – therapie & coaching is de website van Het Liefdeslab.
De praktijk van Het Liefdeslab is als volgt te bereiken:
Spierkesweg 14, 5491 RJ  Sint-Oedenrode, contact@martygevers.nl / 06-46238044

Reacties

Voorgestelde tekst: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Voorgestelde tekst: Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Voorgestelde tekst: Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.