Therapie & coaching


Psychodyamische therapie

Zebra

‘Niet het probleem maar het patroon’

Hypnotherapie is een essentieel onderdeel van psychodynamische therapie. Tijdens de trance vindt de beleving van de cliënt plaats via de verbeelding. Door de interne focus komt men bij het eigen gevoel.

Wist je dat …

In wetenschappelijk onderzoek is aangetoond (met biofeedback,
maar ook met f-mri inmiddels) dat in de hersenen en in het lichaam tijdens de verbeelding hetzelfde gebeurt als in een daadwerkelijke reële situatie. 

Uitgangspunt van psychodynamische therapie is om een kort, interactief en intensief behandeltraject in te zetten waarbij een passende behandelmethode, specifiek afgestemd op jouw behoefte, de mogelijkheid geeft om snel tot blijvende resultaten te komen. 

Coaching en psychodynamische therapie danwel hypnotherapie liggen heel dicht bij elkaar. Alleen coaching is soms niet voldoende omdat de kern van het probleem op een diepere laag zit. Dan is psychodynamische therapie zeer geschikt. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er vindt een continue uitwisseling plaats tussen onze gevoelens en gedachten die weer van invloed zijn op ons lichaam. Met coaching beweeg je vooral op bewust niveau, met therapie ga je juist aan de slag op onbewust niveau. Hierdoor kunnen dieperliggende oorzaken duurzaam opgelost worden.

Marty Gevers therapie & coaching
Het Liefdeslab
Spierkesweg 14
5491 RJ Sint-Oedenrode
T | 06-46238044
E | contact@martygevers.nl