Therapie & Coaching: De verschillen

Tarieven

Therapie en Coaching

Coaching en therapie zijn beide vormen van begeleiding, maar ze verschillen op een paar manieren, waaronder hun focus, doelen en benaderingen. Hier zijn enkele belangrijke verschillen tussen coaching en therapie:

Focus op het heden vs. verleden: De focus van coaching ligt over het algemeen op het heden en de toekomst. Het richt zich op het identificeren van doelen, het ontwikkelen van vaardigheden en het nemen van concrete stappen om vooruitgang te boeken.

Therapie kan zich richten op het verkennen en begrijpen van emotionele en psychologische problemen die verband houden met het verleden. Het kan gericht zijn op het verwerken van trauma’s, het begrijpen van diepgewortelde patronen en het omgaan met emotionele pijn.

Doelstellingen: De doelen van coaching zijn vaak gericht op het bereiken van specifieke resultaten, het verbeteren van prestaties en het ontwikkelen van vaardigheden om succesvolle veranderingen in het leven of werk te bewerkstelligen.

Therapie richt zich op het bevorderen van emotioneel welzijn, het omgaan met psychische aandoeningen, het verminderen van symptomen en het verbeteren van de algehele mentale gezondheid.

Diepgang van exploratie: Coaching is vaak actiegericht en richt zich op het identificeren van specifieke stappen om doelen te bereiken. Het kan oppervlakkiger zijn wat betreft het verkennen van diepgewortelde emotionele kwesties.

Therapie kan dieper graven in emotionele en psychologische patronen, en het heeft mogelijk een meer holistische benadering voor het begrijpen van de cliënt.

Acceptatie vs. Verandering: Coaching gaat uit van een positieve benadering, waarbij wordt aangenomen dat de cliënt gezond en capabel is en in staat is om positieve veranderingen aan te brengen in zijn leven.

Therapie kan meer gericht zijn op het verkennen van pijnlijke emoties, trauma’s en obstakels, met als doel acceptatie, begrip, naast positieve verandering.

Hoewel deze verschillen bestaan, is het belangrijk op te merken dat er overlap kan zijn.

In mijn praktijk integreer ik zowel therapeutische- als coaching benaderingen, afhankelijk van jouw behoefte.